Bezpečnostní upozornění

 

Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru!

Nenechávejte hořící svíčku v dosahu dětí a domácích zvířat o samotě.

Ujistěte se, prosím, že vždy svíčky hoří ve vzdálenosti 10 cm od sebe a že nad svíčkami je dostatek prostoru na teplo, které vydává plamen.

Ujistěte se, prosím, že svíce jsou dostatečně vzdáleny od lehce zápalných předmětů.

Používáte-li ozdobné doplňky svící, odstraňte je.

Chraňte zapálené svíce před průvanem.

Svíce je potřeba zapalovat v dostatečné vzdálenosti od ostatních zdrojů tepla, například televizorů.

Při hoření je chraňte před přímými slunečními paprsky.

Svíčky zapalujte na nehořlavé podložce.

Ujistěte se, zda je svíčka ve vzpřímeném stavu.

Seznamte se vždy s instrukcemi danými návodem a dodržujte je.

Před použitím odstraňte z výrobku všechny obaly.

Všechny svíčky stavějte zásadně na ohnivzdornou, nehořlavou a dostatečně velkou podložku.

Nestavějte svíčky na televizor nebo jiné teplé plochy.

Nedotýkejte se rozpálené svíčky, mohlo by dojít k popálení.

Nad plamenem musí být minimálně 50 cm, v případě víceknotých svíček a svíček s přidanými ingrediencemi zalitými ve vosku (například levandulová semínka, skořice, hřebíček, rozmarýn, okvětní lístky různých druhů květin, lístky meduňky, kávová zrna, strouhaný kokos) minimálně 80 cm.

Kouří-li svíčky, zhasněte je a zkraťte knot.

Dohlédněte, aby do rozehřátého vosku nevpadly žádné cizí předměty. V případě svíček s přidanými ingrediencemi zalitými ve vosku (například levandulová semínka, skořice, hřebíček, rozmarýn, okvětní lístky různých druhů květin..) dbejte při hoření zvýšené opatrnosti a zajistěte, aby přidané ingredience nevzplály.

Nenechávejte vyhořet svíčku úplně až k podložce.

Před každým zapálením svíčky zkraťte knot na délku cca. 1 cm, dosáhnete tak delší životnosti svíčky.

 

Žádné naše produkty nejsou určeny ke konzumaci, chraňte je před dětmi. 
 

Dodržujte piktogramy uvedené na svíčkách.